AKUPUNKTURSYD

Hvad er R.A.B.

R.A.B. - Hvad er det ?
Registreret Alternativ Behandler
 
Den 1. juni 2004 trådte en ny lov om registrering af alternativ behandler i kraft, således at alternativ behandlere fik deres eget kvalitetsstempel (RAB).
Betydning for brugerne:
Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får eneret til at benytte titlen: Registreret Alternativ Behandler (RAB).
 
Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til foreningens klageorgan over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.
 
Titelbeskyttelse:
Det betyder, at kun behandlere, der opfylder lovens krav til blandt andet uddannelse, journalføring og god klinisk praksis, må anvende den beskyttede titel: "Registreret Alternativ Behandler" (RAB).
  
Maria S. Nielsen  | Tlf.: 26803945 | akupunktursyd@live.dk